11 Items Found

Photos

Machsikei Hadas synagogue (Wylie Avenue)
Machsikei Hadas cornerstone (Wylie Avenue)
Machsikei Hadas synagogue (Negley Avenue)

Documents

Machsikei Hadas aliyos receipt
Machsikei Hadas seating ticket
Machsikei Hadas chevra tehillim pinkus
Machsikei Hadas chevra tehillim receipt book
Cong. Machsikei Hadas 40th anniversary book
"Machsikei Hadas Cong. To Dedicate…"
Machsikei Hadas ledger (1913-1947) (p1-127)
Machsikei Hadas ledger (1913-1947) (p-128-255)